Vés al contingut

Àrea Gestió – Management

SERVEIS ÀREA GESTIÓMANAGEMENT

– SERVEIS (EXTRACTE)

– PROJECT MANAGEMENT EN EDIFICACIÓ – Gestió integrada de projectes arquitectònics –

– PROJECT MANAGEMENT EN URBANISME – Gestió integrada de projectes urbans –

El PROJECT MANAGEMENT: l’inici de la cadena de valor.

La Gestió i el Control dels objectius del projecte, tant en la fase de pre-estudi i anàlisi de viabilitat com en la fase de disseny de projecte, execució de projecte i projecte administratiu.

Objectius/fonaments del PROJECT MANAGEMENT.

DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI.

  • El naixement d’un projecte: Implicats, interessos, inversió.
  • La planificació econòmica d’un projecte immobiliari.
  • L’informe de viabilitat d’un projecte relacionant la informació estratègica del projecte amb la potencialitat de l’objecte i la planificació financera.

La recerca de les parts interessades que fan falta perquè un projecte neixi. La demostració que el potencial projecte que hi ha sobre la taula mereix la pena per tots els implicats. El sòl, el finançament i la posterior explotació tant per part d’un operador com del propietari de l’immoble són variables que han de ser sospesades.

PROJECTE CONSTRUCTIU.

  • El control del temps, cost i abast d’un projecte en la seva evolució a través de la fase de disseny des de l’avantprojecte fins al projecte executiu.
  • El control del temps, cost i abast d’un projecte durant la fase de construcció i la integració dels possibles canvis i el calibratge de l’impacte d’aquests en l’abast d’allò planejat.
  • La planificació del tancament i la desactivació del projecte.
La direcció del projecte un cop arrencat.
PROJECTE ADMINISTRATIU.
  • La planificació de les escomeses.
  • Les llicències que intervenen en la construcció. Els organismes que les tramiten.
  • Com es lliga el projecte arquitectònic amb el projecte administratiu.
Anuncis