Vés al contingut

Funció pericial

Capítol propi mereix la funció pericial, una àrea de treball d’ARQJV iniciada l’any 1993 en l’àmbit de la taxació hipotecària, complementada a partir de l’any 1994 en la vessant judicial processal, i fortament consolidada en l’àmbit contenciós-administratiu d’aquesta vessant judicial processal, des de l’any 2002.

ECONOMIST & JURIST

“… de poc li serveix a l’advocat fer una exposició brillant si el perit que ha aportat per aconseguir el convenciment del jutge no té cap prestigi, la seva titulació no és la idònia per defensar els fets plantejats en la seva estratègia processal o, tot i tenir prestigi o titulació, no té la capacitat de convicció i el seu informe no té una credibilitat més gran que la de la resta dels informes pericials aportats per les parts contràries … “

Resum activitat pericial de Josep Valls i Bosch:

2002-Actualitat.

-Dictàmens urbanístics i de valoracions urbanístiques (expropiacions, reparcel.lacions, etc.), per a la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per als Jutjats Contenciosos Administratius, i de part.

1998-Actualitat.

-Taxacions Pericials Contradictòries per a l’Agència Tributària Estatal i per a l’Agència Tributària de Catalunya.

1994-Actualitat.

-Altres dictàmens diversos per als Jutjats de 1a. Instància, i de part.

1993-1999

Col.laboracions com a taxador en règim de professional lliure per a diferents Societats de Taxació, en milers de taxacions hipotecàries. Veure Col.laboracions amb altres societats.

Anuncis